Kristiešu iniciatīvas Eiropai IXE Paziņojums

17.-18. oktobrī, 2021, Ģentē (Beļģijā) notika “Kristiešu iniciatīvas Eiropai” (IXE) darba grupas sanāksme. Tajā tika pārrunāti aktuālākie notikumi ES, diskutēts par jaunumiem Ungārijā, Polijā un citās dalībvalstīs. Sanāksmes noslēgumā tika apstiprināts kopīgs dalībnieku paziņojums par “Likuma Varu”, kura tekstu varat izlasīt šeit. Paziņojums uzsver Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritātes un līdztiesības principus, aicina apzināties Eiropu kā kopīgās mājas.