Jaunā mācību gada sākums

Gaišā svētku noskaņojumā sākās jaunais mācību gads Kristīgajā akadēmijā – ar rektores un mācībspēku uzrunām, kopīgu aizlūgumu un, protams, krāšņajiem 1. septembra ziediem. Atgādinām, ka nodarbību sākums – 14. septembrī. Bībeles mākslas programmas studentiem svētbrīdis 9.15, lekciju sākums 10.00, Teoloģijas, Sabiedrisko attiecību un Sociālā karitatīvā darba programmu studentiem Dienas un Vakara nod. plkst. 18.00. Neklātienes nodaļas un Maģistrantūras studentus gaidām 5. oktobrī.