Jaunā mācību gada sākums

8. septembrī LKrA kapelā ar svētbrīdi un rektores prof. S.Gūtmanes uzrunu mūsu augstskolā sākās jaunais mācību gads (nodarbību sākums 15. septembrī). Studijas LKrA sākuši jaunie karitatīvā sociālā darba speciālisti, mākslinieki un teologi gan bakalaura, gan maģistra programmās. Studentu rīcībā ir papildinās Zinātniskās bibliotēkas krājums, iespējas izmantot ERASMUS studentu apmaiņas programmas, iespējas mācīties, izmantojot e-platformu u.c. Ieskatam dažas bildes no kopīgā pasākuma.