Iznācis Kristīgās akadēmijas informatīvais biļetens Nr. 2

Elektroniskā veidā publicēts LKrA Informatīvais biļetens Nr.2 PDF formātā, kurš adresēts gan augstskolas studentiem – esošajiem un bijušajiem, gan akadēmiskā un pedagoģiskā darba speciālistiem, mūsu kolēģiem. Tajā ietverta nozīmīgākā informācija par augstskolā notiekošo, publicētas norādes uz noderīgām vietnēm internetā, attēli. Biļetens iecerēts arī kā domubiedru kopas veidošanas līdzeklis viedokļu apmaiņai, labās pieredzes izplatīšanai.