Izlaidums un Goda doktora grāda piešķiršana 20. jūnijā

20. jūnijā, 2014, Kristīgās akadēmijas kapelā notika gadskārtējais absolventu izlaidums, šoreiz svētkos tika sumināts arī jaunais LKrA Doctor Honoris Causa prof. Klauss Kīslings (Vācija), tāpēc svētki bija dubulti. Ar Eiropas Komisijas Diploma pielikuma kvalitātes zīmi marķētos LKrA diplomus saņēma Teoloģijas, Karitatīvā sociālā darba un Ikonogrāfijas studiju programmu absolventi. Savukārt Dr.psych., Dr. theol. habil., prof. Klauss Kīslings no Latvijas Augstākās izglītības padomes pārstāves prof. Baibas Rivžas rokām saņēma LKrA Goda doktora Doctor Honoris Causa diplomu. Šī tradīcija mūsu augstskolā sākta 2002. gadā. Saskaņā ar LKrA Senāta lēmumu 2014. gada 20. maijā prof. Klausa Kīslingam goda tituls piešķirts par kritēriju izstrādi starpdisciplinārajā pētniecībā, karitatīvā sociālā darba (diakonijas) koncepcijas izstrādē, kā arī par ieguldījumu Latvijas Kristīgās akadēmijas zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā. LKrA ir latviski izdevusi vairākus prof. Klausa Kīslinga darbus. Absolventus un jauno Goda doktoru apsveikt bija ieradušies arī Romas Katoļu Baznīcas priesteri.