Izlaidums LKrA

21. jūnijā Latvijas Kristīgajā Akadēmijā notika absolventu izlaidums. Pateicības aizlūgumu augstskolas kapelā vadīja LPB virspriesteris igumens t. Jānis Sičevskis un virspriesteris, arī Akadēmijas teoloģijas maģistrantūras students t. Jānis Dravants. T. Jānis Sičevskis nodeva ziedus un laba vēlējumus Akadēmijas rektorei prof. Annai Skaidrītei Gūtmanei un studentiem no Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra.

Rektore Anna Skaidrīte Gūtmane savā uzrunā pateicās Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai par svētību akadēmiskajam un pedagoģiskajam darbam, kas rit augstskolā. Viņa atgādināja, cik svarīgi mūsu laikmetā, kad notiek dziļa visu cilvēces līdzšinējo identitāšu krīze, atrast atbildes uz diviem jautājumiem: „Kas es esmu kā cilvēks? Kas man ir Kungs Jēzus Kristus, priekš manis un manā dzīvē?” Rektore atgādināja par augsto atbildības aicinājumu profesionālajā darbā, kāds ir  ikvienam kristietim šajā sarežģītajā laikā.

Sirsnīgus un gudrus vēlējumus Akadēmijas absolventiem teica virspriesteris Jānis Dravants un augstskolas doc. Guntis Dišlers. Klātesošos ar senbaznīcas t.s. zīmju dziedājumiem – lūgšanām sveica pareizticīgo vīru kvartets „Paradīzes balsis” komponista Andreja Selicka vadībā.