Ikonu izstāde Jēzus ev. lut. draudzes baznīcā

Pēc nesenajiem Kristus Augšāmcelšanās svētkiem esam ceļā uz Vasarsvētkiem – svētkiem, kurus mēdz dēvēt arī par kristīgās Baznīcas dzimšanas dienu. Vasarsvētkos esam aicināti pārdomāt Svētā Gara darbus. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saviem mācekļiem saka: “Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” (Jņ. ev. 14:26). Svētais Gars pagodina Jēzu Kristu, atgādinādams ticīgajiem visu, ko Kristus ir mācījis un sacījis. Šajā izstādē mākslinieki – no kuriem vairāki ir absolvējuši Eiropas Kristīgo Akadēmiju – aicina paraudzīties uz mūsu Pestītāja dzīvi, nāvi, augšāmcelšanos un to lielo notikumu, uz kuru gaida visa kristīgā Baznīca – Kristus Otro atnākšanu. Izstādi iespējams apskatīt otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:30, trešdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00, ceturtdienās no plkst. 17:00 līdz 19:00 (No plkst. 18:00 līdz 19:00 dievkalpojums) un svētdienās pēc dievkalpojuma. Laipni aicināti!

Atgādinām, ka Eiropas Kristīgajā Akadēmijā iespējams apgūt ikonogrāfa profesiju akadēmiskajā programmā, kā arī apmeklēt kursus.