Gunta Dišlera grāmata “Uz citu zemi”

Tikko iznākusi LKrA pasniedzēja Gunta Dišlera monogrāfija “Uz citu zemi”, kas analizē notikumus Vidzemē 19. gadsimta vidū, desmitiem  tūkstošiem latviešu pārejot pareizticībā. Šajā laikā būtiski mainījās vakardienas dzimtcilvēku liktenis un sākās latviešu nacionālā atmoda. Notikumi atspoguļoti uz plaša hernhūtes, vācu apgaismotāju un cariskās Krievijas politikas fona. Sējumā ievietota arī Imanta Ziedoņa eseja par Rīgas bīskapu Filaretu (no grām. “Tik un tā”, 1983) un notikumu liecinieka Indriķa Straumītes atmiņas “Pareizticība pie latviešiem” (1906).