Goda Doktora grāda piešķiršana Georgam van Durtanoskim

4. oktobrī, 2018, Latvijas Kristīgās akadēmijas atklātā Senāta sēdē tika piešķirts augstskolas Goda Doktora grāds (Doctor Honoris Causa) kaligrāfam un viduslaiku manuskriptu pētniekam Georgam van Durtanoskim (Vācija, Nīderlande). Kopš 2013. gada viņš par saviem līdzekļiem vada meistarklases Bībeles mākslas studentiem, ar aizrautību organizēt studentu un mācībspēku izstādes Latvijā (Rīgas Domes telpās 2015. gadā, Talsu Muzejā 2017. gadā), ir organizējis Maķedonijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu ziedojumu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – viņa vārds ir atrodams Gaismaspils Ziedotāju sienā. Atklāto Senāta sēdi vadīja Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāta priekšsēdētājs doc. Ervīns Butkēvičs, sēdē piedalījās Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs prof. Jānis Vētra, LZA akadēmiķe, LKrA DrHC, prof. Baiba Rivža, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bīskaps Jānis (Sičevskis), LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, augstskolas mācībspēki un studenti. Sveicam mūsu augstskolas saimi svētkos!