EZA starptautiskais seminārs par sociālā dialoga jautājumiem

24.-25. aprīlī, 2014, mūsu augstskolā notika starptautisks seminārs “Kritēriji Eiropas sociālo pārmaiņu un sociālā dialoga kvalitātes novērtēšanai Baltijas valstīs”, ko organizēja Eiropas Komisijas organizācijas EZA (“European Center for Workers’ Quiestions”) sadarbībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju, ACV-BIE (Beļģija), CARTEL ALFA (Rumānija), RECHT EN PLICHT (Beļģija), UNASM (Maķedonija) un USO (Spānija). Kopīgā projekta nosauikums “TU strategies to promote good labour relations in a changing industrial landscape”. Seminārā ar referātiem piedalījās vairāki zināmi Eiropas sociālā dialoga jautājumu eksperti Matiass Homejs (EZA pētniecības eksperts, Vācija), Volkers Šarlovskis (Vācija), Gijs van Gajs un Jans van Peteghem (HIVA, Beļģija), Dr. Ivars Indāns (Eiropas Ārlietu pakalpojumu pētnieciskais analītiķis), sociologs Juris Osis, LBAS ģeneralsekretārs Pēteris Krīgers, kā arī speciālisti no Lietuvas un Igaunijas – prof. Elvīra Aciene un Dr. Indre Dirgeliene no Klaipēdas Universitātes (Lietuva) un politisko procesu analītiķis Aimars Altosārs (Igaunija). Semināra ietvaros notika izbraukuma sesija veikalu tīkla MAXIMA vadības ēkā “Abrās”, kur uzņēmum darbinieki atklāti un pēc būtības stāstīja par sociālā dialoga un strādājošo tiesību jautājumiem. Semināra dalībnieki saņēma sertifikātu.

Šeit ir pieejama semināra programma.