EK konference par integrēto izglītību

Eiropas Komisijas EZA (Eiropas centrs strādājošiem, Vācija) 21. konferencē „Integrētā izglītība” (Trnovā, Slovākijā, 10.-13. septembrī) tika analizēti skolu, profesionālās un augstākās izglītības jautājumi. Galveno referātu „Izglītības politikas iespējas 21. gadsimtā” nolasīja Austrijas parlamentārietis V.Amons. Par integrēto izglītību Latvijā un LKrA pieredzi uzstājās LKrA rektore Dr.Sk.Gūtmane.