Eiropas Komisijas IXE-group izbraukuma sanāksme Kristīgajā akadēmijā.

13.-15. oktobrī, 2017, Eiropas Komisijas IXE-group (“Semaines Sociales de France” – “Kristiešu iniciatīva Eiropai”) rīkoja izbraukuma sanāksmi Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Mūsu augstskola sanāksmei tika izraudzīta, jo Akadēmijas pētnieciskā un izglītības koncepcija ir saistīta ar Eiropas integrācijas studijām, proti, Eiropas sociālo procesu analīzē izmantojot integratīvās teoloģijas metodi. Sanāksmē piedalās grupas dalībnieki no Vācijas, Francijas, Spānijas, Slovēnijas, Čehijas, Polijas un Lielbritānijas.

Sanāksmi atklāja “Semaines Sociales de France” ilggadējais vadītājs, IXE prezidents Džeroms Viņjons (FR) un LKrA rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane. Pirmajā diskusijā “Ko nozīmē būt kristietim Latvijā – reliģiskie un politiskie aspekti” piedalījās arī Romas Katoļu Baznīcas Latvijā kardināls Jānis Pujats un pr. Pauls Kļaviņš. Svētdien paredzēta tikšanās ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolītu Aleksandru un bīskapu Jāni. Sanāksmes centrālie jautājumi: Eiropas šodienas virzība, tās sociālā un reliģiskā agenda, vēlēšanas Francijā un Vācijā, BREXIT, pārmaiņas bēgļu jautājumā Eiropā, Spānijas un Katalonijas attiecības u.c., kā arī indikācijas RKB bīskapiem.