Eiropas integrācijas virziens – LKrA rektore Eiropas Sociālās nedēļas sagatavošanas darba grupā Sīgburgā.

14.-16. jūnijā, 2017, Vācijas pilsētā Sīgburgā notika EK organizācijas EZA (European Center for Workers’ Questions, Vācija) un KSI (Katholisch-Sozialen Institut, Vācija) kopīgs seminārs nākošās Eiropas Sociālās Nedēļas sagatavošanai. Seminārā tika analizēta strādājošo iesaiste ES sociālās politikas virzībā, ES nodokļu politika, sociālās iekļaušanas un Eiropas integrācijas jautājumi. Semināra darbā piedalījās “Semaines Sociales de France” prezidents Žeroms Vinjons, EZA eksperti, EK Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas vadītājs, vairāku Grācas, Ķelnes, Lūvenas universitāšu experti. LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane tika pieaicināta dalībai šajā think-tank diskusijā, pateicoties Akadēmijas karitatīvā sociālā darba inovācijām, piesaistot patristiskās antropoloģijas resursus.