Dr HC Volfgangs Vāgners, 1939 – 2013

10. janvārī Vācijā mūžībā aizgājis ilggadīgais Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs, mūsu augstskolas Goda doktors, psihologs Volfgangs Vāgners. 90-o gados prof. V.Vāgners bija mūsu augstskolas vieslektors rudens sesijās, bet 2000-o gadu sākumā kopā ar kundzi Zigrīdu pārcēlās uz Latviju, lai darbam Akadēmijā veltītu vairākus gadus. Viņa kurss kristīgajā psiholoģijā palīdzēja ielikt pamatu augstskolas integratīvās teoloģijas metodoloģijai, rosināja interesi par kristīgās ticības un psiholoģijas attiecībām, mācīja uzlūkot cilvēku viņa daudzveidībā un dziļumā. Tas bija novatoriski un radoši Latvijas kontekstā, profesora lekciju kursi nozīmīgi pagrieza augstskolu zinātniskās pētniecības virzienā. Prof. Vāgners bija tilts LKrA sadarbībai ar Kicingenas Kristīgās psiholoģijas akadēmiju Vācijā un, pateicoties viņam, augstskolā lasīja lekcijas daudzi Vācijas un Zviedrijas speciālisti. Prof. Volfgangs Vāgners ir Latvijas Kristīgās Akadēmijas Goda doktors. Izsakot visdziļāko līdzjūtību Zigrīdai Vāgnerei un ģimenei, Akadēmijas darbinieki un bijušie studenti atcerēsies inteliģento un šarmanto, ar gaišu humora izjūtu apveltīto Volfgangu. „Vairs paies tikai nedaudzi gadi, un es aiziešu pa teku, no kuras es vairs atpakaļ neatgriezīšos” (Īj. 16:22).