Dr. Frensiss Monsets, 1941 – 2013

2013. gada 29. martā mūžībā aizsaukts Dr. Frensiss Monsets, Brīvo luterisko draudžu asociācijas semināra dekāns (Mineapole, ASV). Dr. Monsets lasīja lekcijas sistemātiskajā teoloģijā Latvijas Kristīgajā akadēmijā no pašiem sākumiem 1990-o gadu pirmajā pusē, viesojās arī vēlāk. Nenovērtējama bija viņa palīdzība augstskolas tapšanas posmā ar padomu, ievadīšanu plašākos starptautiskajos kontekstos, organizējot pasniedzēju apmaiņu – viņš mums noticēja. Tas, kas mēs esam, mēs esam, pateicoties arī viņam. Izsakot visdziļāko līdzjūtību ģimenei un kolēģiem seminārā, mēs pieminam Frensisa dvēseles ceļu mūžībā savās lūgšanās.