Diplomdarbu un kvalifikācijas darbu aizstāvēšana 10. februārī

10. februārī, 2015, Akadēmijā tika sekmīgi aizstāvēti bakalaura un kvalifikācijas darbi teoloģijā un karitatīvajā sociālajā darbā. Apveicam jaunos mūsu augstskolas absolventus! Atgādinām, ka izlaidums notiks 19. februārī plkst. 17.00. Piedāvājam nelielu ieskatu aizstāvēšanās norisē.