Diplomdarbu aizstāvēšana LKrA 9.-10. jūnijā.

9.-10. jūnijā, 2016, Latvijas Kristīgajā akadēmijā notika bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana Karitatīvajā sociālajā darbā, Bībeles mākslā un Teoloģijā. Jaunie speciālisti saņēmuši augstu novērtējumu, viņu diplomam ir pievienots Eiropas Komisijas kvalitātes standarta zīmols. Piedāvājam nelielu ieskatu aizstāvēšanas gaitā un – aicinām jaunos studentus!