Diplomdarbu aizstāvēšana 20. februārī

20. februārī, 2014, diplomdarbus karitatīvajā sociālajā darbā un Bībeles mākslā aizstāvēja desmit studenti, saņemot augstu Komisijas novērtējumu  par sakārtotu un loģisku savas koncepcijas un priekšlikumu argumentāciju, prasmi veidot ne vien praktiski nozīmīgu, bet arī zinātniski vērtīgu darbu. Piedāvājam nelielu ieskatu aizstāvēšanā! Atgādinām, ka izlaidums paredzēts 14. martā 16.00 Kristīgās akadēmijas kapelā.