Diplomdarbu aizstāvēšana 15. februārī

15. februārī, 2016, LKrA tika aizstāvēti bakalaura darbi karitatīvajā sociālajā darbā un profesionālās kvalifikācijas darbi sociālajā darbā par dažādām aktuālām karitatīvā un sociālā darba tēmām (darbs ar ģimenēm, kurās aug bērni ar speciālām vajadzībām, darbs ar bērniem, kas cietuši no seksuālās vardarbības, garīgi tikumiskā audzināšana, starpprofesionāļu komandas izveide, sociālā darba deinstitucionalizācija u.c.). Darbi tika rakstīti, dibinoties uz novatoriskiem pētījumiem, principiāli nozīmīgiem ES un LV likumiem, izmantojot jaunāko literatūru karitatīvā un sociālā darba teorijā, tādējādi virzot uz priekšu LKrA potenciāla un koncepcijas attīstību. Absolventu izlaidums – 26. februārī plkst. 16.00. Piedāvājam nelielu ieskatu aizstāvēšanas sesijā.