Diplomdarbu aizstāvēšana 11.oktobrī

2023. gada 11. oktobrī savus bakalaura darbus un maģistra darbus aizstāvēja jaunie karitatīvā sociālā darba un supervīzijas speciālisti. Piedāvājam nelielu ieskatu bildēs. Paldies par lieliski paveikto darbu!