Akadēmijas absolventi un pasniedzēji saņem valsts apbalvojumus

Šī gada aprīlī Valsts Ordeņa kapituls ir piešķīris augstāko valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu IV šķiras ordeni – akadēmijas absolventei karitatīvajā sociālajā darbā Ārijai MARTUKĀNEI. Ārija ir dibinājusi un vada Profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze”, pārstāvot audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus un viņu ģimenes, nodrošinot apmācības, konsultējot audžuģimenes, kā arī aizstāvot un cīnoties par viņu tiesībām, un piedaloties sociālo pakalpojumu politikas veidošanā Latvijā ārpusģimenes aprūpes sistēmai. Tāpat Ārija ir izveidojusi Apvienoto reģionu ģimeņu atbalsta centru “Terēze”, kas sniedz atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem ar bērniem reģionālā līmenī un kura galvenais mēŗkis ir veicināt ģimenes veida aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Ārija ģimene gadu laikā ir arī kļuvusi par audžuģimeni vairāk kā desmit bērniem Latvijā. Pašlaik Ārija ir supervīzijas studente LKrA maģistrantūrā.

Tāpat valsts apbalvojumu – Atzinības krusta V šķiru – ir saņēmis LKrA teoloģijas profesors, Dr. theol. Ilmārs HIRŠS.  Ilmārs Hiršs darbojas akadēmijā kopš 1997. gada, ir ievēlēts par profesoru Bībeles teoloģijas nozarē, un pasniedz Jaunās Derības grieķu valodu, Bībeles ekseģēzes metodes un Jaunās Derības teoloģiju, kā arī regulāri ir publicējies LKrA Zinātniskajos rakstos, sagatavojis vērtīgas publikācijas un grāmatas teoloģijas zinātņu nozarē. Ilmāru Hiršu kā cilvēku raksturo koleģialitāte, ļoti plaša erudīcija un dziļā vēlēšanās nodot zināšanas jauniešiem, un attīstīt viņos solidaritātes un biedriskuma īpašības.

Apsveicam Āriju Martukāni un Ilmāru Hiršu ar valsts apbalvojumiem un priecājamies, ka LKrA absolventi un pasniedzēji ir to vidū, kas saņēmuši augsto novērtējumu no Latvijas valsts!

Apbalvojumus pasniegs Latvijas Prezidents valsts svētkos 4. maijā.