JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMS – 16. SEPTEMBRĪ PLKST. 17.00.

Sirsnīgi sveicam mūsu esošos un sevišķi jaunos studentus Latvijas Kristīgajā akadēmijā.

Vēlam radoša darba prieku, Dieva palīdzību un gudrību no Tēviem.

Pirmajā mācību dienā visi kopā atvērsim arī tikko LKrA izdoto grāmatu – sv. Jāņa Pakāpnieka “Pakāpienus uz debesīm”.

Tā ievadīs jūs patiesas garīgas dzīves izpratnē, sniegs atbildes uz daudziem svarīgiem jautājumiem –

kuru dēļ esat nolēmuši mācīties mūsu augstskolā.

Jūsu Akadēmija – rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane,

mācībspēki un darbinieki.