Ikonu izstādes Skultes baznīcā un Rīgā

Kristīgās Akadēmijas absolventu apvienība “Latvijas ikonogrāfi”, kuras talantīgāko kodolu veido 12 ikonu glenotāji Latvijā, Skultes dievnamā ir atklājuši izstādi, kas parāda ikonogrāfiskā ornamenta daudzveidību, harmoniskumu un skaistumu. Izstāde veltīta Vasarssvētkiem, tajā ir triju mūsu absolventu darbi: Agnese Vasiļevska – viņa arī mūsu mācībspēks; Evija Rudzīte – ļoti talantīga un radoši nopietna, kanonisko ikonu gleznošanas māksliniece, un Anna Zandberga-Šenke. Atgādinām arī, ka paralēli līdz 1. jūnijam Rīgā, Jēzus ev.lut .dievnamā ir aplūkojama vēl viena Akadēmijas absolventu ikonogrāfijas izstāde. Tā liecina, ka ikonām ir eklesiāls raksturs, kura dēļ mākslinieka darbs kalpo Dievam un Viņa Svētajai Baznīcai. Arī šī izstāde veltīta Vasarssvētkiem. Mēs priecājamies, ka mūsu augstskolas absolventi tur godā to skaistuma un estētikas kanonu, kas pirms tūkstošiem gadu izstrādāts Ortodoksālajā baznīcā Bizantijā. To saglabāt un kopt ir visgrūtākais ikonogrāfa uzdevums modernajos laikos.