Ikonu izstāde Balvu Sakrālās kultūras centrā

Balvu Sakrālās kultūras centrā aicinām apmeklēt Kristīgās Akadēmijas absolventu, jauno mākslinieku ikonogrāfijas izstādi. Tā atvērta no 30. janvāra līdz 25. martam, 25. martā – tikšanās ar māksliniekiem. Aicinām apmeklēt! Tā ir reti sastopama māksla, ko Kristīgās Akadēmijas absolventi turpina – ar lielisku gaumi un uzticību tradīcijai. Ieskatam – nospiediet šeit.