Rekolekcijas 2006. gada 16. februārī.

16. februāra rekolekcijas bija veltītas atklāsmes tēmai. Mūsdienu cilvēks nereti ilgojas saņemt kādas īpašas atklāsmes no Dieva “tieši un uzreiz”. Taču Baznīcas tradīcija māca saskatīt, ka pēc kristībām sākas grūts garīgais ceļš, kura gaitā neofīts mācās iepazīt pazemību, mācās salauzt savu gribu, mācās patiesu grēksūdzi, un tas ir visas dzīves garumā. Vispilnīgākā atklāsme ir Kristus persona – ne vien viņa mācība, bet dzīves gājums, galu galā pazemība līdz nāvei pie krusta. Tā dod ieskatu cilvēka grēka dzīlē, un šī ir pati lielākā atklāsme – uzticēta Baznīcai. Rekolekcijas vadīja priesteris tēvs Aleksandrs (Šabeļņiks) un komponists, liturģijas speciālists Andrejs Selickis.