Rekolekcijas 2005. gada 25. maijā.

Šī semestra pēdējās Rekolekcijas bija veltītas Svētā gara dāvanas izpratnei senbaznīcā un mūsdienās. Temats ir aktuāls, jo sevišķi tāpēc, ka visi it kā par to zina, bet – kā to “iegūt”? Mūsdienu pasaulē bieži var novērot ticības dzīves atsvešināšanos no Baznīcas, un to pieļauj arī garīgie strāvojumi, kuri sevi uzskata par “kristīgiem”.