Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojas Maskavas Garīgās akadēmijas prof. Aleksejs Osipovs

2006. gada 27. oktobrī ar Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un pēc LKrA ielūguma viesojās pazīstamais Maskavas Garīgās akadēmijas profesors, teoloģijas doktors A. Osipovs. Viņa vizīte notika Latvijas Pareizticīgās Baznīcas rīkotās pedagoģiskās konferences „Baznīca, ģimene un skola” ietvaros.
Akadēmijas kapela, kur notika uzstāšanās, bija pārpildīta, jo profesora lekcijas jau sen ir ļoti populāras, tās pieejamas gan audio, gan video ierakstos, kā arī jau vairākus izdevumus ir piedzīvojušas viņa grāmatas. A. Osipovs ir viens no izcilākajiem pareizticības apoloģētiem mūsdienās un plašākās ticīgo aprindās pazīstamākais no Maskavas Garīgās akadēmijas mācībspēkiem. Kopā ar LKrA studentiem, mācībspēkiem un daudzajiem interesentiem priekšlasījumu noklausījās arī Metropolīts Aleksandrs, LPB garīdznieki, Rīgas Garīgā semināra audzēkņi.
Plašāk par šo tikšanos lasiet LPB mājas lapā