Kaligrāfijas izstāde Rīgas Domē EPISTULAE CHRISTIANAE

Rīgas Domes ēkā 6. martā, 2015, tika atklāta Latvijas Kristīgās akadēmijas kaligrāfa Georgija Durtanoska (Vācija) meistarklases studentu darbu izstāde EPISTULAE CHRISTIANAE.  Izstādi atklāja LKrA rektore prof. S.Gūtmane un kaligrāfijas meistars G.Durtanoskis, svinīgajā notikumā piedalījās LPB Sinodes sekretārs Jānis Sičevskis, Romas Katoļu baznīcas pārstāvis, lūgtie viesi no Rīgas Domes, Mākslas akadēmijas, Latvijas mākslas muzeja, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, studenti.  Meistars studentiem pasniedza izcilības sertifikātus, bet labākā meistarklases studente Laura Valle saņēma apmaksātu iespēju pilnveidot kaligrāfijas unn ikonogrāfijas prasmes Vācijā, kur atrodas plašākā šo darbu kolekcija ārpus grieķu (austrumu kristietības) pasaules.  Izstādē aplūkojamas senu kristiešu ticības apliecību, lūgšanu un Svēto rakstu fragmentu precīzas, mākslinieciski augstsvērtīgas kopijas, kas sniedz labu priekšstatu par kristietības rakstu kultūras īpašo skaistumu. Izstāde pieejam katru dienu RD vestibilā līdz 20. martam, kad tā turpinās ceļu uz Tartu Universitāti (Igaunijā).