Ikonu izstāde “Trīsvienības pieskāriens”

Līdz 9. aprīlim Rīgas sv. Jāņa baznīcas draudzes namā (Jāņasētā) bija atvērta LKrA studentu ikonu un grafikas darbu izstāde. Izstādes atklāšanā ievadvārdus sacīja Latvijas Pareizticīgo baznīcas metropolīts Aleksandrs. Viņš uzsvēra, ka ikona nav specifiski krieviska sakrālās mākslas tradīcija, tās saknes ir Bizantijā, bet galvenais – tā dod iespēju piedzīvot Kristus klātbūtni. Viņš arī uzsvēra augstskolas darbu Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju vienības veicināšanā.
Pēc izstādes atklāšanas 24. martā notika zinātniska konference par Trīsvienības teoloģiju un ikonogrāfiju. Konferencē runāja katoļu un pareizticīgo garīdznieki, LKrA studenti un mācībspēki.