Ikonu izstāde. “Evaņģēlijs krāsās” Ārzemju mākslas muzejā

17. decembrī Ārzemju mākslas muzejā durvis vēra LKrA Bībeles mākslas studentu, nu jau absolventu ikonu izstāde „Evaņģēlijs krāsās”. Par to, ka senās Bizantijas kristīgās mākslas tradīcijas nav zaudējušas savu nozīmi mūsdienās, un par to, ka šķietami tik tāla parādība var iesakņoties arī Latvijā, liecina Velvju zālē izstādītie mākslas darbi – krāsās dzidri, niansēm bagāti, iekšējas gaismas apstaroti. Ikonogrāfijas unikalitāte slēpjas paša mākslinieka (un skatītāja) īpašajā attieksmē pret darbu – tā sakņojas senbaznīcas askētikā, lūgšanā un evaņģēlija patiesību izpratnē.
Vēlot gaišus Kristus piedzimšanas svētkus, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas virspriesteris Nils Druvaskalns nodeva svētības sveicienus no Rīgas un visas Latvijas arhibīskapa, metropolīta Aleksandra.
Izstādes atklāšanu ievadīja konference par ikonogrāfijas liturģiskajiem, gleznieciskajiem un antropoloģiskajiem aspektiem. LKrA ir vienīgā augstskola Latvijā, kur Bībeles mākslas studiju programmā iespējams specializēties ikonogrāfijā.