Starptautisks seminārs, veltīts karitatīvajam sociālajam darbam

31. oktobrī – 2. novembrī, 2023, notika trīs dienu ilgs starptautisks seminārs, kurā tika diskutētas sekojošas tēmas: 1) starpkultūru komunikācija un vērtību loma karitatīvā sociālā darba attīstībā 21. gadsimtā; 2) karitatīvā sociālā darba izglītības prakse dažādās valstīs; 3) studējošo un mācībspēku pētnieciskie darbi kā inovācija sociālajā darbā. Seminārā piedalījās pārstāvji no 10 augstskolā – Vītona Koledžas (ASV), Šcecinas Universitātes (Polija), Portium Universitātes (Rumānija), Gal-Ferenca Universitātes (Ungārija), LCC starptautiskās Universitātes (Lietuva), septiņu universitāšu tīkla DIAK (Somija), Marie Cederschild Universitātes (Zviedrija), Liverpool Hope University (Lielbritānija), Ludvigsburgas Universitātes (Vācija).