EZA seminārs “Vai esam gatavi AI? – Darba pasaule gaidāmās revolūcijas priekšvakarā”

23.-24. novembrī, 2023, Sofijā (Bulgārijā) notika EK-EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) Ģenerālā Asambleja un starptautisks seminārs par tēmu “Vai esam gatavi AI? – Darba pasaule gaidāmās revolūcijas priekšvakarā”. Eiropas Komisijas eksperti diskutēja par mākslīgo intelektu un cilvēka problēmu, kā arī par nodarbinātības pārmaiņām Eiropā. Konferenci vadīja EZA prezidents Luka van den Brande, ar referātiem uzstājās Ivanka Šalapatova (BU), Jorgs Tagers (EK), Dimiters Velevs (Pasaules Ekonomikas Universitāte), Ivailo Kalfins (EUROFOUND) un citi – tēmas skāra likumdošanas un ētiskos aspektus, prasmju attīstību un diskrimināciju darba tirgū u.c. Zīmīgi, ka par “ētiskajiem, teoloģiskajiem un antropoloģijas jautājumiem saistībā ar mākslīgo intelektu” referēja Josefs Tuvenels (FR). Saite uz semināra programmu. Eiropas Kristīgo Akadēmiju seminārā pārstāvēja rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane un Guntis Dišlers. Augstskola ir EZA partnere kopš EZA kopš 2004. gada.