Eiropas sociālā politika

Eiropas Kristīgā akadēmija strādā virzienos, kas aktuāli Eiropas integrācijas kontekstā: Eiropas integrācijas ideja – Eiropas Sociālā Agenda, Eiropas vērtību aspekti un pilsonība pārmaiņu laikā, bēgļu jautājums. Šīs tēmas tiek aktualizētas augstskolas studiju programmās kontekstā ar kultūras, savstarpība un solidaritātes jautājumiem. To risināšanai tiek piedāvāti inovatīvi instrumenti: patristiskās antropoloģijas skatījums uz identitātes un savstarpības krīzēm Eiropā, integratīvās teoloģijas metode, modernās sociālās tehnoloģijas metodes.