Semināri un konferences

Sera Līna la Rivjēna (Holande) lekcija

20. janvārī pie LKrA studentiem un pasniedzējiem viesojās Kontinentālās Mākslas Centra (Roterdamā) vadītājs sers L.la Rivjērs, kurš strādājis pie neskaitāmiem mākslas projektiem dažādās Eiropas valstīs un šobrīd vada kristīgā interneta TV kanāla izveidi Holandē. Viņš Akadēmijā vadīja semināra nodarbību par mākslas sociālajām funkcijām, mākslas t.s. pievienoto vērtību un kristietības atdzimšanu sekulārajā pasaulē. Sers L. la […]