Staptautiskā konference “Migrācija: teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti”

Latvijas Kristīgā akadēmija jau trešo gadu sadarbojas ar Eiropas Centru darba ņēmēju jautājumos, īstenojot kopīgus izpētes un izglītības projektus. EZA iestājas par sociāla dialoga veicināšanu jaunajās ES dalībvalstīs. Konferencē 2005.gada 10. – 11. novembrī Rīgā piedalījās Latvijas speciālisti migrācijas jautājumos. LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane referēja par migrācijas biblisko novērtējumu.

Attēlos (no kreisās): referē Latvijas ārpolitikas institūta vadošais pētnieks Ivars Indāns, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane, EZA ģenerālsekretārs Leo Pauels un EUROMF direktors Bruno Mahils; Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra direktors Didzis Lasmanis un LKrA prorektore Astra Pope; konferences dalībnieki.