ZIEMAS UZŅEMŠANA VISĀS STUDIJU PROGRAMMĀS!

Pēdējais brīdis iestāties mūsu augstskolā visās studiju programmās bakalaura un maģistra programmās: Karitatīvajā un  sociālajā darbā, Supervīzijā, Teoloģijā, Bībeles mākslā un ikonogrāfijā. Visās programmās nodrošinātas pilna un nepilna laika studijas. ĪPAŠU UZMANĪBU PIEVĒRŠAM E-STUDIJU IESPĒJĀM (izņemot Bībeles mākslas un ikonogrāfijas programmā). Esam parūpējušies par elastīgu studiju grafiku, ko viegli savienot ar darbu, kā arī par individuālu pieeju katram studentam, kas tiek konkretizēta Studiju līgumā ar augstskolu. Jūs esat gaidīti! Zvaniet: 29 266 532;  677 533 60; jautājiet rakstiski: akademija@kra.lv. Lai uzzinātu vairāk par studiju programmām, e-studijām un uzņemšanas noteikumiem spiediet šeit.