Studiju virziena “Mākslas” akreditācija uz 6 gadiem

4. decembrī, 2013, IZM Studiju akreditācijas komitejas sēdē tika akreditēta studiju virziena „Mākslas” maģistra studiju programma uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Līdz ar to paliek spēkā Studiju akreditācijas komisijas lēmums Nr. 104 (2013. gada 5. jūnijā) par virziena akreditāciju uz 6 gadiem. Nāc un studē droši!