Sabiedrisko attiecību programma – akreditēta

22. jūnijā Akreditācijas komisija piešķīrusi akreditāciju Sabiedrisko attiecību studiju programmai Latvijas Kristīgajā akadēmijā (www.aiknc.lv) . Šajā programmā apstiprināta gan pilna, gan nepilna laika studiju forma. Pilna laika studijās jāmācās 4, bet nepilna laika – 5 studiju gadi. Programmas absolventiem tiek piešķirts Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā ar kvalifikāciju Sabiedrisko attiecību menedžeris.