Projektu koordinatoru konference Viļņā

13. novembrī Viļņā notika starptautisko apmaiņas projektu ERASMUS, NORDPLUS u.c. koordinatoru konference „Mobilitātes efektivitātes novērtēšana”. No LKrA tajā piedalījās rektore S.Gūtmane un G.Dišlers.