Programmu kataloga prezentācija

Pieaugušo tālākizglītības sistēmas uzlabošana ir viens no valsts izglītības attīstības virzieniem. Latvijas Kristīgā akadēmija ir nākusi ar iniciatīvu organizēt starpaugstskolu tālākizglītības koordināciju sociālā darba jomā un kopā ar Latvijas Universitāti, Psiholoģijas augstskolu, P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledžu un Rēzeknes augstskolu ir nodibinājusi Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba tālākizglītības centru (LSSDTC). Centrs ir izdevis “Sociālā darba izglītības programmu 2006. gadam”. Katalogs atspoguļo sociālā darba virzienus Eiropā un iespējas kurus veidā profesionāli pilnīgot savas zināšanas katrā no minētajām augstskolām. Interesentiem ar katru augstskolu jāsazinās individuāli.
16. februārī minēto augstskolu pārstāvji Katalogu prezentēja Labklājības ministrijā.