Profesionālās izglītības maģistra studiju programmu karitatīvajā sociālajā darbā licencēšana

19. aprīlī Kristīgajai Akadēmijai izsniegta licence par tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu karitatīvajā sociālajā darbā profesionālā maģistra grāda karitatīvajā sociālajā darbā un karitatīvā sociālā darbinieka kvalifikācijas iegūšanai.

Šajā programmā uzņemam sociālos darbiniekus, karitatīvos sociālos darbiniekus, sociālos pedagogus ar augstāko izglītību, kā arī studentus ar bakalaura izglītību psiholoģijā, veselības aprūpē, izglītībā/psiholoģijā, vadībzinībās, teoloģijā, un ar augstāko profesionālo vai tai pielīdzināmo izglītību pedagoģijā.

Tā ir vienīgā programma, kurā varat iegūt šādu darba tirgū pieprasītu izglītību. Aicinām jaunos studentus!