Mācību gada sākums

Ar 12. septembri esam sākuši jauno mācību gadu. Sveicam pirmkursniekus visās studiju programmās! LKrA rektore S.Gūtmane savā uzrunā studentiem uzsvēra teoloģisko zināšanu integrēšanas augsto pievienoto vērtību jebkurā zinātnē un praksē, kā arī – karitatīvā sociālā darba atdzīvināšanu Eiropā un sociālās uzņēmējdarbības tendencēs. Sevišķi liels studēt gribētāju skaits ir Bībeles mākslas programmā.
Atgādinām, ka:
studiju sākums teoloģijas maģistrantūrā – 3. oktobrī (18.00),
neklātienes studentus gaidām uz pirmo sesiju 26. septembrī.

STUDIJĀM VAR PIETEIKTIES LĪDZ 1. OKTOBRIM!