LKrA rektores publikācija IDC Jubilejas krājumā.

Starptautiskā Diakonāta centra  (IDC) Jubilejas krājumā “Diaconia Christi: 50 Jahre” (Nr. 51, 2016), kas veltīts šīs Romas Katoļu Baznīcas organizācijas pusgadsimta jubilejai, publicēts LKrA rektores prof. Skaidrītes Gūtmanes raksts “Karitatīvais sociālais darbs – aicinājums uz misiju” (angļu val.). Publikācija balstīta rektores referātā IDC jubilejas kongresā Romā, 2015. gada oktobrī, un  saistībā ar šo unikālo koncepciju Eiropas kristīgās un sociālā darba izglītības kontekstā prof. S.Gūtmane 2016. gada 4. jūnijā tikās ar Romas Katoļu Baznīcas pāvestu Francisku. Šī iesaistīšanās IDC darbā ir fundamentāls pavērsiens karitatīvā sociālā darba profesijas attīstībā starptautiskā mērogā.