LKrA jaunie mākslinieki bērniem ar īpašām vajadzībām

24. aprīlī Romas Katoļu Baznīcas priesteris monsinjors Antons Smelters iesvētīja kapelu Rīgas 1. speciālajā internātskolā Rīgā, Ģertrūdes ielā 18. Kapela ierīkota pēc skolotājas Staņislavas Kalniņas iniciatīvas, tai atsaucās Akadēmijas jaunie mākslinieki, LKrA absolventi Evija Rudzīte, Elīna Dubrovska un Vitālijs Staņislavskis.