Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2012

Vecā gada nogalē iznāca Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs 2012. gadam. Jau ceturto gadu kalendāra sastādīšanu uzņēmušies LKrA pasniedzēji. Jaunajā laidienā ievietoti raksti un tulkojumi: par grēksūdzes veidošanas pieredzi, arī bērniem; Sv. Nikodēma Svētkalnieša pārdomas par jutekļu savaldīšanu; par metropolītu Augustīnu Pētersonu; dalībnieka stāsts par piedalīšanos Veļikoreckas krusta gājienā, kas jūnija sākumā notiek Krievijā; turpinājumā fragmenti no Sv. Jāņa Pakāpnieka „Pakāpieniem uz debesīm”. Kā allaž, kalendārā atrodami svēto dzīves apraksti un jauni akatistu tulkojumi („Slava Dievam par visu”, „Tā Kunga gaišajai Pashai”, Sv. Svētmoceklim Jānim, Rīgas un visas Latvijas arhibīskapam”). Cena pareizticīgo baznīcās 4 Ls.