Arhīvs : Decembris, 2011. gads

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2012

Vecā gada nogalē iznāca Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs 2012. gadam. Jau ceturto gadu kalendāra sastādīšanu uzņēmušies LKrA pasniedzēji. Jaunajā laidienā ievietoti raksti un tulkojumi: par grēksūdzes veidošanas pieredzi, arī bērniem; Sv. Nikodēma Svētkalnieša pārdomas par jutekļu savaldīšanu; par metropolītu Augustīnu Pētersonu; dalībnieka stāsts par piedalīšanos Veļikoreckas krusta gājienā, kas jūnija sākumā notiek Krievijā; turpinājumā fragmenti […]

Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte akadēmijā

Eksperti par augstvērtīgām novērtē LKrA teoloģijas bakalaura un maģistra programmas 14. decembrī sakarā ar Latvijas augstskolu studiju virzienu akreditāciju LKrA apmeklēja starptautiska ekspertu grupa (vad. dr., prof. Tenu Lehtsārs, Tartu Universitāte, Igaunija; dr. Benas Ulevičus, Viļņas Universitāte, Katoļu teoloģijas fak. dekāns; dr. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LU Vēstures un filozofijas fak., Dace Treigute, Studentu padome). Vizīte notika […]