Iznācis LKrA Zinātnisko Rakstu 1. sējums

13. septembrī LKrA Senātā tika prezentēts LKrA Zinātnisko rakstu 1. sējums. Tajā apkopoti 2004. gada starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, tajos analizēts kristīgās augstākās izglītības jautājumi. Konference tika veltīta LKrA 12 māceklības gadiem. Autoru vidū ir izglītības un zinātnes ministre akadēmiķe B.Rivža, Latvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras darba grupas dalībnieks prof. A. Rauhvargers u.c., kā arī ārvalstu speciālisti kristīgajā izglītībā no Igaunijas, Rumānijas un Vācijas. Raksti publicēti divās – latviešu un angļu valodā. Nozīmīgi, ka Rakstiem ir starptautiskās citējamības statuss, to ievada Valsts Prezidentes ievadvārdi.