Izlaidums

„Šajā skolā māca domāt. Šeit Tu jūties pieņemts. Šeit palīdz noskaidrot, kas ir gudrība un kā dzīvot ar veiksmi mūsdienu sarežģītajā pasaulē,” ar šādiem vārdiem Latvijas Kristīgās akadēmijas absolventi teica paldies savai Alma Mater, kas četros studiju gados ir centusies iemācīt to, kā pazīt patiesību un būt brīviem un laimīgiem pat grūtajos krīzes gados. Akadēmiju beidza jaunie ikonu gleznotāji, kuru ikonas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bīskaps Aleksandrs novērtēja kā izcilas. Akadēmiju beidza nākošie sabiedrības dažādo krīžu dziedināšanas speciālisti – karitatīvie sociālie darbinieki un vadības speciālisti sabiedriskajās attiecībās. Izlaidumu vadīja Augstisvētītais LPB bīskaps Aleksandrs. Viņš nodeva sveicienus un ziedus no Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra. Izlaiduma svētbrīdī piedalījās LPB kora grupa un priesteris Aleksandrs Akatovs. Rektore pateicās Baznīcai un Metropolītam par svētību un atgādināja, ka visas veiksmes ir Dieva svētības un Baznīcas īpašā patvēruma īstenotas. Viņa runāja par Eiropu kā zināšanu sabiedrību un atgādināja, ka Eiropas pamats ir kārtīgi padarīts darbs, kā arī to, ka gudrība, kā darbu padarīt kārtīgi un nenodot savu aicinājumu, plūst no Golgātas. Izlaidumā runāja LKrA Senāta priekšsēdētājs Ervīns Butkēvičs, sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Savicka, jaunā māksliniece Annija Sauka un doc. Guntis Dišlers