Izlaidums LKrA

17. jūnijā Latvijas Kristīgajā Akadēmijā Jūrmalā notika ikgadējais augstskolas absolventu izlaidums. Akadēmijas izlaidumu ar savu klātbūtni pagodināja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, LPB Sinodes sekretārs igumens Jānis (Sičevskis), priesteris Jānis Dravants. Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs noturēja aizlūgumu un savā uzrunā klātesošajiem dažādu konfesiju kristiešiem uzsvēra kristieša spēju nesaplūst ar pasaules piedāvātajām pseidovērtībām. Augstskolas rektore prof. Sk. Gūtmane apsveica absolventus, īpaša izceldama ticības vienotības, Baznīcas vadības un svētības nozīmi, kristīgās ticības sociālā nozīmīguma jautājumus. Šogad augstskolu absolvēja kristīgā sociālā darba speciālisti, ikonu gleznotāji, teologi, sabiedrisko attiecību speciālisti. Absolventu vidū ir arī LPB Sinodes lietvede un klostera māsa Olimpiāda, kas ir uzrakstījusi maģistra disertāciju un to aizstāvējusi ar „teicamu” novērtējumu”. Izlaiduma noslēgumā studenti un pasniedzēji teica siltus pateicības vārdus Visaugstisvētītajam Metropolītam Aleksandram. Viesu vidū bija arī citu konfesiju garīdznieki. Izlaidums bija svētki visiem klātesošajiem, kas sagādāja patiesu prieku gan par kopā pavadītajiem gadiem augstskolā, gan deva Baznīcas ceļamaizi turpmākajam darbam.