IP kurss “Sociālā ekonomika, sociālais uzņēmums un asociatīvās demokrātijas teorija”

No 25. septembra līdz 8. oktobrim Akadēmijā notika ERASMUS intensīvās starptautiskās IP kurss „Sociālā ekonomika, sociālais uzņēmums un asociatīvās demokrātijas teorija”. Tajā piedalījās studenti un mācībspēki no 5 augstskolām (Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Lietuvas). Dienaskārtībā bija Eiropas likumdošana un Eiropas sociālais modelis, kā arī Eiropas Statūti asociācijām, fondiem un savstarpības organizācijām. Kursa ietvaros notika diskusijas par dažādiem kapitālisma variantiem, peļņas sadales mehānismiem, darba tirgu, nodarbinātības kvalitāti. Notika izbraukuma nodarbības uz starptautisko lidostu „Rīga”, Valsts Ieņēmumu Dienestu un LR Saeimu. Noslēgumā dalībnieki saņēma Sertifikātus. Kursā piedalījās arī arodbiedrību un NVO locekļi, izglītības darbinieki, politologi un citi interesenti.